VD:n har ordet

Under mina femton år som rektor i Karlskoga Kommun så har jag trivts utomordentligt bra. Den största utmaningen i arbetet har varit att hitta behöriga lärare, i alla ämnen, åt alla elever.

Tidigt varje vår påbörjas skolans planering inför nästa läsår: Tjänsteplaneringar formuleras, lärares individuella önskemål samlas in, obehöriga lärare sägs upp och annonser läggs ut där behöriga lärare söks.

Vid slutet av våren brukar det visa sig att andelen undervisningstid som utförs av behöriga lärare ändå inte uppgår till mer än 70-80%  av den totala undervisningstiden. Detta trots höga ambitioner och en proaktiv planering.

Som rektor kan man aldrig vara helt nöjd förrän all undervisningstid utförs av lärare som är behöriga i sina ämnen. Tyvärr blir bristen på behöriga lärare allt större, fastän antalet platser vid lärarutbildningarna i Sverige ökat kraftigt.

För några år sedan började jag fundera på om fjärrundervisning inte skulle kunna vara lösningen på problemet med bristen på behöriga lärare. Tankarna på Wermteach Fjärrundervisning började sedan att växa fram. Till en början erbjuder Wermteach sina tjänster inom modersmålsundervisning, moderna språk och studiehandledning. Ambitionen är att växa och successivt erbjuda undervisning i fler ämnen. På sikt skall Wermteach bli en komplett, virtuell skola i pedagogisk världsklass.

Vill du vara med på resan för att skapa framtidens skola?  Är du rektor, förvaltningschef, forskare, lärare eller bara allmänt intresserad? Oavsett vad, så är du välkommen att kontakta mig!

Peter Svensson

VD/Rektor för Wermteach Fjärrundervisning AB

peter.svensson@wermteach.se

Telefon: +4676-183 79 98 

Peter Svensson VD

Peter Svensson

Peter är Initiativtagare till grundandet av Wermteach. Peter har varit verksam som rektor  i 15 år.

Innan Peter blev rektor så var han yrkesofficer vid Värmlands regemente.

Peter har ett stort intresse för digital teknik för undervisningsändamål. Han var därför under en tid projektledare vid Alfred Nobel Science Park i Karlskoga för att tillämpa mixed reality (HoloLens) för undervisningsändamål. 

Peter har också varit  projektledare för Karlskoga Kommuns förstudie kring etablering av ett Science Center i Karlskoga.