Wermteach Fjärrundervisning AB

fjärrundervisning
Vad vi erbjuder

Alltid behöriga fjärrlärare, alltid fungerande fjärrundervisning - i hela Sverige!

 Vi administrerar och projektleder fjärrundervisning åt svenska grund- och gymnasieskolor. 
Vi erbjuder numera fjärrundervisning i alla teoretiska ämnen, från att tidigare fokuserat på modersmålsundervisning och studiehandledning.
Alla våra fjärrlärare är behöriga och nästan alla har svensk lärarlegitimation.
Vi ordnar schemaläggning och lektionsplanering. Vi ser till så att fjärrundervisningen kommer igång, att den fungerar och att den noga följs upp.
Fjärrlärarna är timanställda hos dig och du kvarstår som skolhuvudman.
Du binder dig för fjärrundervisningen endast för en månad i taget. Det ger dig maximal flexbilitet om elever börjar eller slutar.

Wermteach - vi ser till att fjärrundervisningen fungerar!