Scheman

Se nedan hur våra fasta kurscheman ser ut! 

Om schemat inte passar, så är det bara att du hör av dig till oss för ett anpassat schema. Om du saknar ett språk, hör av dig till oss!

calendar

Fasta kursscheman för läsåret 2022/2023

Moderna språk

schema-moderna språk

Studiehandledning

schema-studiehandledning

Modersmålsundervisning

schema-modersmålsundervisning