Studiehandledning

Studiehandledning på modersmål hjälper eleven att lyckas med sina studier. Studiehandledningen ges för att framhäva eller fördjupa elevernas kunskaper exempelvis inom ett område där svenska begrepp behöver förtydligas och diskuteras på modersmålet. Det kan erbjudas som ledning och stimulans, som extra anpassning eller som särskilt stöd.

En elev har rätt till att få stöd på sitt modersmål om eleven inte klarar av att följa med i undervisningen på svenska och därför riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven. Om en skola ser ett behov genomförs en kartläggning för att ta reda på i vilken grad studiehandledningen krävs. Sedan tar rektor beslut om eleven ska få studiehandledning eller ej.

Våra studiehandledare har ämneskompetens, behärskar svenska såväl som elevens modersmål och har genomgått en intern utbildning i de verktyg och insatser som krävs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i de ämnen de läser.

Wermteach erbjuder studiehandledning på 35 modersmål i alla ämnen och kurser i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 

studiehandledning på ditt språk
förutsättningar för framtiden