Fördelar med fjärrundervisning från Wermteach.

Behöriga lärare

Wermteach erbjuder modersmålsundervisning, moderna språk och studiehandledning på 35 språk som utförs av noga utvalda och behöriga lärare.

Minskad administration

Wermteach tar hand om den administration, planering, kontroll, uppföljning och fakturering som krävs för att fjärrundervisning ska fungera.

Bättre ekonomi

Vi sänker din skolas kostnader för språkundervisning, ofta med mer än 50%! Wermteach, bättre undervisning till lägre kostnad!

Vad innebär fjärrundervisning?

Fjärrundervisning innebär att undervisning sker online via dator i realtid. Det är schemalagd undervisning där lärare och elever finns på olika platser geografiskt, men möts online på en i förväg bestämd tid. Wermteach använder videokonferensprogrammet Google Meet som bas för undervisning, men även andra system om någon skola föredrar det. Wermteach erbjuder fjärrundervisning i alla tre tjänsteområden, modersmålsundervisning, studiehandledning och moderna språk.

fördelar för både kvalité och ekonomi