Moderna språk

Språkvalet har stor betydelse både i grundskolan och i gymnasieskolan. Förutom att det är användbart, roligt och berikande att kunna andra språk kan det ge viktiga meritpoäng både vid ansökan till gymnasieskolan och högskolan. Moderna språk är ett eget ämne med en egen kursplan på grundskole- och gymnasial nivå och det omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och teckenspråk. Enligt 9 kap. 5-6 § skolförvaltningen (2011:185) ska huvudmannen för skolan som språkval erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska. Huvudmannen ska sträva efter att därutöver erbjuda andra språk som tillval. Genom fjärrundervisning från oss kan er skola utöka utbudet i moderna språk och samtidigt stärka er elevs skolgång och meritpoäng.

både roligt och lönsamt