Fjärrundervisning

Vad avses med fjärrundervisning?

Fjärrundervisning definieras i skollagen som interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Vad är skillnaden på distansundervisning och fjärrundervisning?

Fjärrundervisning och distansundervisning är inte samma sak. I fjärrundervisning är det enda som skiljer eleverna från sin lärare att läraren befinner sig på en annan plats, medan distansundervisning innebär att eleverna och läraren är helt åtskilda – både i tid och rum.

Vad är vinsterna med fjärrundervisning?

Lärare slipper stressa mellan olika skolor

Tid som läggs idag för lärare att transportera sig mellan skolor minskar

Möjligheten till privat konversation är större och mer lättillgänglig

Hemmasittare kan känna sig tryggare i möjligheten att deltaga

Elever upplever att de kan koncentrera sig bättre i hemmiljö än i klassrummet.

Möjlighet finns att genomföra lektioner tillsammans med andra skolor då det handlar om ämnen med få deltagare per skola

Elev och lärare kan deltaga även om de utgör en smittorisk men i övrigt är pigga

fjarrundervisning