Svenska som andraspråk (SvA) och yrkessvenska

Svenska som andraspråk (SvA)

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer. Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkighet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig.

svenska-som-andra-sprak

Yrkessvenska

Målgruppen för yrkessvenska är arbetssökande med svaga kunskaper i svenska. Det är viktigt att den arbetssökande har en tydlig yrkesinriktning så att det är möjligt att yrkesanpassa undervisningen i svenska.

Yrkessvenska A

Yrkessvenska A är en yrkesanpassad utbildning i svenska för arbetssökande som behöver förbereda sig för en arbetsmarknadsutbildning, praktik eller anställning.

Yrkessvenska B

Yrkessvenska B som pågår parallellt med arbetsmarknadsutbildning. Undervisningen sker helst där yrkesutbildningen genomförs. Syftet är att rusta arbetssökande med låga kunskaper i svenska för att delta i en arbetsmarknadsutbildning. Den arbetssökande kan få undervisning i yrkessvenska 1-2 dagar per vecka, upp till 16 timmar per vecka.

Yrkessvenska B som pågår parallellt med arbetspraktik eller anställning

Undervisningen är anpassad så att deltagaren lär sig att kommunicera, interagera och dokumentera på arbetsplatsen där praktiken eller anställningen är. Undervisningens omfattning är fyra timmar per vecka och sker helst på arbetsplatsen.

yrkessvenska