Hej. 👋 Nyhetsbrev?

Registrera dig gärna för nyhetsbrev!

Registrera dig för att få nyhetsbrev i din inkorg.

Roll *

Tidigare nyhetsbrev

förutsättningar för framtiden

Brev vecka 33.

Wermteach fjärrundervisning

En skolpolitikers dröm:
Reducera kostnaden för modersmålsundervisning och studiehandledning – och höj kvaliteten på undervisningen!

Tuffa besparingskrav? Möte med förvaltningschefen var det ska sparas? Som tidigare rektor vet jag

precis hur det känns.

Wermteach Fjärrundervisning hjäper svenska grund- och gymnasieskolor med fjärrlärare inom alla

teoretiska ämnen. Vi startade en gång in tiden med fjärrundervisning inom modersmålsundervisning

och studiehandledning, och det har därför utvecklats till vår specialitet.

Att upprätthålla lärarkapacitet för studiehandledning och modermålsundervisning är ofta mycket

besvärligt, och därmed dyrt. Det är inte minst fallet i norra Sverige och i glesbygd, där man som

rektor ofta tvingas konstatera att lärarna bor i storstadsområden, långt från den ort där skolan är

belägen. Hittar man lärare så handlar det dessutom oftast om obehöriga lärare.

Samtidigt ställer våra skolmyndigheter krav på god kvalitet på studiehandledning och

modersmålsundervisning, som ett sätt att säkerställa att elever kan tillgodogöra sig undervisning

även i andra ämnen.

Det är här Wermteach Fjärrundervisning kommer in!

Vi hjälper skolor i hela Sverige att hitta fjärrundervisande lärare när det är svårt att hitta behöriga

lärare. Fjärrlärarna från oss är alltid behöriga, och nästan alla har svensk lärarlegitimation.

Wermteach unika koncept för fjärrundervisning innebär att vi administrerar fjärrundervisningen, men

att lärarna timanställs hos dig. Din skola kvarstår därmed som skolhuvudman för

fjärrundervisningen.

Om du anlitar Wermteach Fjärrunderving så binder du dig för fjärrundervisningen endast för en

månad i taget. Det ger dig maximal flexbilitet om elever börjar eller slutar.

Så när kraven på besparingar från skolpolitiker och skolförvaltning kommer – ta upp att du vill börja

anlita Wermteach Fjärrundervisning! Du är varmt välkommen att höra av dig till mig, så förser jag dig

med alla argument!

Brev vecka 32.

Wermteach fjärrundervisning

Är det dyrt att anlita fjärrlärare?

Du kanske redan fått en offert på fjärrundervisning från någon av de svenska friskolkoncernerna?

Eller så har du kanske någon kollega, eller annan kontakt, som fått det?

I så fall har du säkert hört talas om att det pris som offererats för fjärrundervisningen varit skyhögt?

Jag vågar påstå att du kommer att bli mycket positivt överraskad om du istället begär in en offert

från Wermteach Fjärrundervisning! Vi är en liten och flexibel organisation som är helt fristående från

de stora skolkoncernerna. Vi saknar dyra huvudkontor och absurda avkastningskrav. Vi har däremot

gott om entusiasm inför de möjligheter som fjärrundervisning ger, och vill göra något åt bristen på

behöriga lärare i Sverige.

Vi hjälper därför skolor i hela Sverige att hitta fjärrundervisande lärare när det är svårt att hitta

behöriga lärare. Lärarna från Wermteach Fjärrundervisning är alltid behöriga, och nästan alla har

svensk lärarlegitimation.

Wermteach unika koncept för fjärrundervisning innebär att vi administrerar fjärrundervisningen, men

att lärarna timanställs hos dig. Din skola kvarstår därmed som skolhuvudman för

fjärrundervisningen. Vi tillhandhåller fjärrlärare inom alla teoretiska ämnen till grund- och

gymnasieskolor.

Om du anlitar Wermteach Fjärrunderving så binder du dig för fjärrundervisningen endast för en

månad i taget. Det ger dig maximal flexbilitet om elever börjar eller slutar.

Du är varmt välkommen att höra av dig till mig, så besvarar jag de frågor som du har!

Brev vecka 31.

Wermteach fjärrundervisning

Saknar du behöriga lärare inför höstterminen? Anlita behöriga fjärrlärare från
Wermteach Fjärrundervisning!

Wermteach Fjärrundervisning är en pionjär och ledande aktör i Sverige inom området

fjärrundervisning.

Vi hjälper skolor i hela Sverige att hitta fjärrundervisande lärare när det är svårt att rekrytera

behöriga lärare. Lärarna från Wermteach Fjärrundervisning är alltid behöriga, och nästan alla har

svensk lärarlegitimation.

Wermteach unika koncept för fjärrundervisning innebär att vi administrerar fjärrundervisningen, men

att lärarna timanställs hos dig. Din skola kvarstår därmed som skolhuvudman för

fjärrundervisningen.

Wermteach började med att erbjuda fjärrlärare inom områdena studiehandledning och

modersmålsundervisning. Numera tillhandahåller Wermteach fjärrlärare inom alla teoretiska ämnen

till grund- och gymnasieskolor.

Inför höstterminen 2023 så kan Wermteach hjälpa även dig med fjärrlärare! Det är enkelt, flexibelt,

smidigt och priset är troligen betydligt lägre än du kanske tror.

Du är varmt välkommen att höra av dig till mig, så besvarar jag de frågor som du har!

Hälsningar

Peter Svensson
Rektor och VD för Wermteach Fjärrundervisning AB
Tfn 076-183 79 98
peter.svensson@wermteach.se
https://wermteach.se

Peter Svensson VD

Om Wermteach Fjärrundervisning

Fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning!
Vi förmedlar fjärrlärare i alla ämnen!