Samarbete

SPPO logo

Digitalt och enkelt.

Vilken hjälp önskar du?

SPPO är ett team av behöriga rektorer, psykologer och specialpedagoger med specialkompetens och lång erfarenhet.

Med en unik onlinetjänst erbjuder vi skräddarsydda lösningar för Dig!

Tillsammans med oss hittar ni styrkor och förenade insatser till en god och hållbar utveckling för individ, grupp och organisation.

SPPO onlinetjänst